Samen met MKB Marketingsupport verder groeien

MKB Marketingsupport gaat, samen met u, de zaken gestructureerd aanpakken. Met de focus op groei, of u nu in de startup fase zit of een gevestigd bedrijf runt. We inventariseren wat de huidige status is, vervolgens maken we plan. Wij geloven in samen-werken. Alle voorstellen die wij doen, bespreken wij uitvoerig met u. En u heeft altijd het laatste woord als wij actie gaan ondernemen.

 

MKB Marketingsupport. Succesvol door groei.

Wij gaan ver met onze dienstverlening. Heldere afspraken, goed bereikbaar.

groei van organisatie

MKB Marketingsupport, zorgen voor groei van uw bedrijf

Groei is de ultieme factor voor elke onderneming. Zonder groei loop je achter. Wie vooruit wil, moet groeien. Voor die groei zijn klanten nodig die producten en diensten afnemen. Als de omzet stagneert, zoeken wij eerst naar de oorzaak.

Marketingsupport

Als het aantal klanten en de omzet achterblijven bij de verwachtingen, kijken we o.a. of de doelstellingen realistisch waren. Alleen haalbare doelstellingen kunnen, breed gedragen, bijdragen aan het succes van de onderneming.

Marketingcommunicatie

Zaken doen is communiceren met klanten, met medewerkers, met investeerders, met (semi) overheden. De communicatie dient consistent te zijn om goed begrepen te worden door de doelgroepen. Het draait om verbale- en non verbale communicatie. De keuze voor een bepaalde stijl bedrijfskleding is ook communicatie. Net zoals de wijze waarop klanten worden aangesproken. MKB Marketingsupport helpt met het aanbrengen van structuur in de communicatie.